ปลาไหลเผือก (Tongkat Ali, Eurycoma longifolia)

ปลาไหลเผือกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถเติบโตได้ง่ายๆโดยเฉพาะดินทรายและภูเขาเพราะดินทรายจะสามารถดูดซึมน้ำได้ดีแต่ในไทยปลาไหลเผือกค่อนข้างจะหายากมากจะพอหาได้ที่ภูพาน จังหวัดสกลนครเพราะที่ภูพานส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาปลาไหลเผือกจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่เป็นภูเขาและดินทรายเพราะฉะนั้นการปลูกปลาไหลเผือกจึงคล้ายกับการปลูกมันสำปะหลังและเราได้นำปลาไหลเผือกมาขายที่ไทยอยู่ที่ถนนสกลนคร-อุดรธานี ถัดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงมาตรงข้ามกับทุกอย่าง20บาทปลาไหลเผือกที่เรานำมาขายได้นำมาจากภูพาน จังหวัดสกลนคร ถ้ามีลูกค้าที่สนใจพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกสามารถติดต่อได้ที่

088-3024245 (แม่ลัย)

หรือโทรสั่งได้ถ้าอยู่ในประเทศไทยส่งฟรีแต่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศจะต้องเสียเงินค่าส่งปลาไหลเผือกเราจะผ่าครึ่งโดยใช้กบผ่าไม้ในการผ่าและมันจะได้เป็นผงฝุ่นเพื่อจะได้นำไปชงเป็นน้ำชา


tongkat ali chips

tongkat ali tea

tongkat ali sale display

more tongkat ali roots for sale